Przedszkole Podwawelskie Smyki Kraków - Zajęcia dodatkowe 

Zajęcia dodatkowe

klocki edukacjaWykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantuje realizację programu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego na najwyższym poziomie. Opiekę dydaktyczną w przedszkolu sprawuje Dyrektor ds. pedagogicznych.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się w małych grupach, co umożliwia indywidualne podejście do ucznia i jego potrzeb oraz wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.

W naszym Przedszkolu realizujemy autorskie programy nauczania stanowiące rozszerzenie podstawy programowej MEN - zajęcia edukacyjne są urozmaicone o liczne doświadczenia, warsztaty praktyczne i obserwacje.

 

 

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

Codzienna nauka języka angielskiego – naturalna nauka języka, „nauka przez zabawę” w swobodnej, radosnej atmosferze, małe grupyPiosenki, rymowanki, bajki, projekcje multimedialne, zabawy ruchowe podczas zajęć pozytywnie wpływają na efektywność nauki oraz sprawiają, że zajęcia stają się wspaniałą zabawą.

Rytmika z muzyką – raz w tygodniu – zajęcia kształtujące koordynację ruchową, kształtują słuch, uwrażliwiają na muzykę, kształtują aparat fonetyczny, pracę przepony, motorykę dużą oraz małą oraz abstrakcyjne myślenie.

Taniec - wesołe pląsy do muzyki – codziennie.

Gimnastyka ogólnorozwojowa – zajęcia rozwijają w dziecku cechy psychomotoryczne takie jak: orientacja w przestrzeni, zręczność, refleks, spostrzegawczość oraz poprawiają kondycję fizyczną dziecka, korzystnie wpływają na ogólny rozwój dziecka, wzmacniają organizm jak również kształtują prawidłową postawę dziecka. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych.

Gimnastyka korekcyjna raz w tygodniu.

Zajęcia sensoryczno-motoryczne - proces celowej organizacji zmysłów. Zajęcia wpływające na funkcje motoryczne: koordynacje ruchów, sprawność manualną i lateralizacje, planowanie sekwencji ruchów, itp. Zajęcia ukierunkowane są również na poprawę sprawności motoryki dużej i małej, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawę samodzielności i samooceny.

Warsztaty kulinarne - cykliczne zajęcia kulinarne, dzięki którym dzieci rozwijają nawyk racjonalnego i zdrowego odżywiania, nabywają umiejętności planowania  i organizowania swoich działań, rozwijają swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoir-vivre przy stole. Wspólne przyrządzanie posiłków to również okazja do wzmocnienia współdziałania i przyjaźni między dziećmi. Przykładowe zajęcia: pieczenie chleba, bułeczek, przygotowywanie sałatek warzywnych, owocowych, koktajli, przetworów i wiele innych.

Warsztaty plastyczne – trzy razy w tygodniu – zajęcia stanowiące doskonałe przygotowanie do nauki pisania a przy tym rozwijające zdolności manualne dzieci, kształtujące ich kreatywność, wyobraźnię i estetykę.

Warsztaty florystyczne – raz w  miesiącu – zajęcia rozwijające u dzieci twórczą aktywność, wrażliwość, sprawność manualną. W ramach warsztatów dzieci nie tylko zdobywają wiedzę na temat roślin i ich właściwości ale również uczestniczą w pracach praktyczno-hodowlanych w przedszkolnym mini-ogródku i kącikach przyrody oraz przygotowują kompozycje kwiatowe z użyciem narzędzi i artykułów florystycznych.

Zajęcia teatralne – autorskie projekty teatralne, mające na celu zaznajomienie dzieci ze sztuką teatralną jak również oswojenie z występowaniem przed publicznością. W ramach projektów dzieci uczestniczą w procesie przygotowania przedstawienia, poznają różne rodzaje wystąpień scenicznych, przygotowują dekoracje oraz uczą się jak planować własną pracę.

Opieka logopedy i psychologa oraz indywidualne zajęcia z logopedą dla dzieci zakwalifikowanych

Gimnastyka buzi i języka - dwa razy w tygodniu

Edukacja ekologiczna – kształtowanie postawy ekologicznej, rozwijanie u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym, poznawanie roli człowieka w jego kształtowaniu, wzmacnianie poczucia więzi z przyrodą oraz odpowiedzialności za środowisko.

Zajęcia badawcze, w tym doświadczenia i eksperymenty – aktywne i wielostronne kształcenie przedszkolaków oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy poprzez obserwacje, badanie oraz samodzielne wysuwanie wniosków. W ramach zajęć dzieci mają możliwość korzystania z wielu atrakcyjnych pomocy i narzędzi edukacyjnych m.in. mikroskopy, zestawy do badań i doświadczeń, przenośne zestawy laboratoryjne, globusy, projektory multimedialne itp.

 

Organizujemy również wycieczki tematyczne, przedstawienia, konkursy oraz pikniki rodzinne. Nasze przedszkole odwiedzają liczni goście: aktorzy, muzycy, iluzjoniści, ratownicy medyczni oraz ludzie ciekawych zawodów. Organizujemy spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty przyrodnicze, na lekcjach rytmiki uczymy się śpiewu i gry na instrumentach muzycznych.