Przedszkole Podwawelskie Smyki Kraków - Zajęcia adaptacyjne 

Zajęcia adaptacyjne

misie przytulające

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest niewątpliwie ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny. Trudności, jakie napotykają dzieci w procesie adaptacji do nowego środowiska wiążą się na ogół z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa. Nowa sytuacja, nowe warunki, nowe otoczenie budzą w dziecku niepokój i niepewność.

Bardzo ważne jest aby przedszkole wspólnie z rodzicami ułatwiło dzieciom start przedszkolny.

Przebieg procesu adaptacji zależy od ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma charakter indywidualny. Dlatego też, dla najmłodszych dzieci rozpoczynających swoją przedszkolną przygodę prowadzimy zajęcia adaptacyjne, indywidualnie dostosowane do potrzeb dziecka.

Rodzinna atmosfera, małe grupy oraz indywidualne podejście znacznie ułatwiają rozpoczęcie tego nowego etapu w życiu dzieci.