Przedszkole Podwawelskie Smyki Kraków - Zespół 

Zespół

PenLogos Group to spółka zarządzająca dwoma Prywatnymi Przedszkolami Podwawelskie Smyki (przy ul. Racławickiej 20 oraz przy ul. Komandosów 21) oraz Niepubliczną Poradnią Logopedyczno-Psychologiczną.

Od ponad 12 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. Realizujemy pełne nauczanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”. Prowadzimy również  nauczanie włączające, obejmując kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Od września 2017 otw0rzyliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową przy ul. Celnej 9 w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - 509 494 771

 

Kadrę Przedszkola Podwawelskie Smyki tworzy zespół doświadczonych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli i specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój swoich wychowanków oraz o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Nauczyciele naszego przedszkola realizując program korzystają zarówno ze sprawdzonych wzorców dydaktycznych jak i nowatorskich, kreatywnych metod pedagogiki.

W swojej pracy nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Poprzez różnorodne metody pracy z dziećmi, indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, motywowanie oraz uczenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, współpracy i współdziałania w grupie gruntownie przygotowują dzieci do dalszej edukacji wczesnoszkolnej.

 

Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu są pod opieką specjalistów: logopedy i psychologa. Logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne, oferuje konsultacje i porady. Na początku każdego roku przedszkolnego przeprowadzana jest również diagnoza logopedyczna. Dla dzieci zakwalifikowanych zapewniamy indywidualne zajęcia. Psycholog prowadzi z dziećmi zajęcia, wspiera kadrę pedagogiczną, a także udziela Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudności wychowawczych.